VNITŘNÍ ŘÁD ORDINACE

Z důvodů dlouhé objednací doby, vysokých nákladů na provoz ordinace a vytížení zubního
lékaře platí následující pravidla:

– Ze smluvených termínů se omlouvejte minimálně s 24 hodinovým předstihem
– Pro rychlejší komunikaci zasílejte informaci o rušení termínu formou SMS
– Neomluvení se ze sjednaného termínu 24hodin předem znamená pro pacienta
porušení léčebného plánu!
– Opakované nedodržení sjednaného termínu znamená pro pacienta vyřazení
z evidence

– Pro dosažení nejefektivnější instruktáže a ošetření s sebou noste své pomůcky pro

zubní hygienu (retraktor rtů, zubní kartáček a mezizubní pamůcky…)

– Na ošetření choďte včas. Pokud máte zpoždění, dejte vědět formou SMS (jak moc se
opozdíte)
– Některé výkony a materiály nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, noste

s sebou proto hotovost
– Platby jsou možné provádět pouze v hotovosti
– Objednací doba je pouze orientační. Vzhledem k náročnosti většiny výkonů může
dojít ke zpoždění.
– Pořadí pacientů určuje lékař.
– Upozorňujeme pacienty na nutnost dodržování preventivních prohlídek alespoň 1x
ročně.
– (Dá se tak včas odhalit problém, který časem může vést k bolestivým stavům,
náročnému ošetření a výrazným finančním výdajům).
– Pacienti, kteří opakovaně nedodrží smluvený termín, budou vyřazeni z evidence.
– Akutní stavy řeší zubní lékař POUZE v ranních hodinách! V případě bolesti a akutních
stavů volejte do ordinace na tel.číslo 777 778 567, kde budete informováni o postupu
ošetření akutníhÍ bolesti.