RECALL- KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ

Recall

opakované kontrolní ošetření 30-45min
Kontrolní vyšetřní parodontu
Stanovení hygienických indexů
Detekce plaku
Odstranění zubních povlaků ručními nástroji,ultrazvukem, airflow
Leštění a fluoridace zubů
Dezinfekční výplach
Reinstruktáž technik čištění, kontrola dentálních pomůcek